Waardegedreven zorg: lees onze visie en missie hierover.

Kwaliteit Gezondheidszorg volgens Patiënten

Als onafhankelijke non-profit patiëntenorganisatie

streeft Stichting Kwaliteit Gezondheidszorg Volgens Patiënten (KGVP) naar maximale transparantie in behandeleffecten en zorgkosten. Doel is het effect en de efficiëntie van zorgbehandelingen te verbeteren.

De KGVP werkt hierin samen met PROMIS

uitvinder en uitgever van een geoptimaliseerd en gevalideerd metingsmodel voor behandeluitkomsten, evenals met andere gerenommeerde partners. Gezamenlijk hebben zij de krachten gebundeld in de EasyROM App. Deze app stellen zij kosteloos ter beschikking aan patiënten. Behandelaars en zorginstanties kunnen de EasyROM App tegen zo laag mogelijke kosten afnemen.

Met de de EasyROM App kunnen patiënten op de eigen smartphone hun behandeleffecten meten

(zelfstandig of op aanwijzing van de behandelaar). Ook hebben zij actueel inzicht in hun resultaten. Met deze persoonlijke meetresultaten kunnen zij in gesprek gaan met hun behandelaar(s) om zo gezamenlijk de behandeling te optimaliseren.

Stichting KGVP stelt de EasyROM App ter beschikking voor een brede doelgroep.

Via alle app stores, in zoveel mogelijk talen en voor zowel volwassenen als kinderen. Dit maximaliseert het bereik zonder gebruik te hoeven maken van de standaard EPD’s.

Op haar website www.kgvp.nl rapporteert de KGVP internationale behandeleffecten zorgbreed en per aandoening.

Hiermee geeft zij inzicht in de beste behandelingen tegen de laagst mogelijke kosten. Dit met als doel waardegedreven zorg te helpen maximaliseren.

Door volledige transparantie te bieden in kostenvergelijking verschaft de KGVP inzicht

in besteding van belasting-, en premiegelden ten behoeve van patiëntenzorg. KGVP doneert 50% van opbrengsten van testen aan wetenschappelijk onderzoek om de EasyROM App kosteloos te kunnen verstrekken aan alle zorgafnemers.

KGVP maakt het patiënten mogelijk de beste behandelkeuze te maken.

Zorgverleners kunnen hun behandelprocessen vergelijken, verbeteren en zorgprocessen voor patiënten optimaliseren. Financiers van de zorg, zorgverzekeraars, overheid en zorgafnemers kunnen aan de hand van de informatie zorg-breed verbeteringen doorvoeren en aansturen.

Stichting KGVP is onafhankelijk opgericht, zonder subsidies, stimuleringsregelingen of andere vorm van publieksgeld

voor het ontwikkelen van EasyROM app. Realisatie en financiering heeft plaatsgevonden door twee enthousiaste voormalig Zorg ICT medewerkers met een ideologie om zorg te verbeteren vanuit patiëntperspectief, gekoppeld aan PROMIS en Apps.