Uitleg en disclaimer van KGVP’s Kwaalindices

Kwaliteit Gezondheidszorg volgens Patiënten

KGVP zal mettertijd allerlei kwaalindices en kwalimodellen uitbrengen op basis van informatie die online, in boeken en in de hoofden van betrokkenen zitten. Deze modellen zullen een aanvangspunt/vertrekpunt geven aan een model wat altijd in bewerking zal zijn.

Het doel van het ontwikkelen van zo’n model is namelijk om tot een soort evenwicht te komen waarbij alle betrokken een geraakte partijen tevreden zijn over hetgeen er gemeten zal gaan worden. Dit betekent dat het model beïnvloedbaar is door iedereen die zegt of vindt dat deze of deze indicator in het model moet komen, om deze en deze reden. Een grote factor in alle modellen zullen niet alleen de zorgverzekeraars, de artsen/specialisten, de koepelorganisaties en de belangenverenigingen zijn, maar vooral de patiënt zelf. Deze zal een doorslaggevende rol hebben in die modellen, want als de patiënt zich niet kan inleven, gehoord voelen en zichzelf niet kan vinden in zo’n model, dan is het model waardeloos. De patiënt is letterlijk het lijdende voorwerp in de zorg en zal en moet gehoord worden.

KGVP brengt dit allemaal samen in 1 model en met z’n allen kunnen we dit model en diens indicatoren wegen. Alles wordt transparant en open gepubliceerd bij de totstandkoming van het model, dus achterkamertjespolitiek en belangenverstrengeling is uitgesloten.

Kortom, alle kwaliteitsmodellen zijn standaard “work in progress”, want nooit kunnen alle relevante en invloedhebbende indicatoren in het model zitten. Dit is ook niet de pretentie van KGVP om de all-singing-all-dancing know-it-all uit te hangen, dit doen we allemaal samen. de KGVP geeft alleen de voorzet en samen schieten we in de roos!

Geef een antwoord