Onze doelstellingen

Kwaliteit Gezondheidszorg volgens Patiënten

Een organisatie moet doelstellingen hebben om de missie te vervullen. Hieronder hebben wij de onze geplaatst. Deze kunnen veranderen en zullen in de loop der tijd gehaald worden of juist onmogelijk blijken. Hiervan zullen wij via onze website over berichten.

Praktische doelstellingen

Als stichting moeten wij ook opstarten. In ruil daarvoor zal het bedrijf worden genoemd op onze website en krijgen ze een permanente vermelding bij onze sponsors.

Wij zoeken naar een drukker die ons wil sponsoren met flyers, folders, visitekaartjes en briefpapier.

Wij zoeken een textielleverancier, die ons een doktersjas en een verpleegkundige uniform wil sponsoren.

Wij zoeken een badgeleverancier, die de stichting 4 badges middels sponsoring wil schenken

Wij zoeken een medische benodigdheden leverancier die ons een stethoscoop sponsort.

Korte termijn Doelstellingen

Wij willen dit jaar de lanceringscampagne van de stichting en de missie ten gehore brengen aan het publiek.

Dit jaar willen wij nog minimaal 2 bestuurders aanstellen om de stichting de leiden met hun kennis en kunde.

Wij willen dit jaar een betrouwbare ICT partner aantrekken die ons wil sponsoren met hosting en CMS software in een betrouwbare technische oplossing. De implementatie en content regelen wij zelf.

Wij willen dit jaar nog het onderzoek afronden naar een oplossing voor de informatievoorzieningsproblematiek in de zorg op een functioneel niveau.

Lange termijn Doelstellingen

Wij willen de Raad van Advies zoveel mogelijk uitbreiden met mensen die uit de praktijk komen en die hun mening duidelijk hebben en van toepassing is op onze missie. Op deze manier kunnen we een brede blik werpen op de missie.

Wij willen partners aantrekken die ons kunnen helpen met het verwezenlijken van de missie. Dit kunnen vrijwilligers zijn, maar ook bedrijven die belangenloos willen meehelpen aan de slaging van de misse.

Wij willen financiële fondsen aantrekken uit de publieke sector en de zorgbranche.

Wij willen meer onderzoek doen naar zaken die relevant zijn voor het behalen van onze missie.

Wij willen een website oprichten met leveranciers en partners, die ècht vorm geeft aan de strategie. We hebben ideeën, maar die moeten nog omgezet worden in concrete oplossingen.

Wij willen de media continue informeren via de Social Media kanalen en persberichten, printed media en het liefst de landelijke tv zenders betrekken bij de voortgang in het verwezenlijken van onze missie.

Wij willen een concrete en opbouwende dialoog op gang brengen met belanghebbenden in het voltooien van onze missie. Dit

Leave a Reply