De wetenschap achter EasyROM, HOE meten wij behandelprestaties?

Kwaliteit Gezondheidszorg volgens Patiënten

De basis is het belangrijkst, hoe mooi de voorkant ook is.

Wetenschappelijk bewezen en gevalideerde IRT-CAT vragenlijsten in de EasyROM app zijn de Nieuwe Gouden Standaard van prestatiemetingen voor medische behandelingen.

State-of-the-Art vragenlijsten van PROMIS zijn onweerlegbaar

Wat zijn die vragenlijsten van PROMIS?

Het is makkelijk om te verwijzen naar de website van onze leverancier de Dutch Flemish PROMIS Groep, maar in het kort komt het neer op dit:

 1. Kwaliteit van de inhoud
 2. State of the art statistische en methodologische technieken
 3. Dynamisch en flexibel systeem

De EasyROM app richt zich primair en voornamelijk op de kwaliteit van de inhoud

De vragenlijsten van PROMIS zitten zeer goed in elkaar, omdat het conceptueel model gemaakt is op basis van uitgebreide literatuurstudies, expert-raadplegingen en bijna 80 focusgroepen van verschillende patiënten.

Zo zijn er dus drie domeinen vastgelegd, die heel veel patiëntengroepen kunnen gebruiken, zoals patiënten met:

 1. Angststoornissen
 2. Kanker
 3. Chronische nieraandoeningen
 4. COPD
 5. Depressie
 6. Diabetes
 7. Fibromyalgie
 8. Hartfalen
 9. Hepatitis C Virus
 10. Human Immunodeficiency Virus (HIV)
 11. inflammatoire darmziekten/Inflammatory Bowel Disease (IBD)
 12. Post-Acute Care
 13. Orthopedische chirurgie Patiënten
 14. Osteoarthritis en Rheumatoïde Arthritis
 15. Beroerte patiënten
 16. Sociale participatie

Al deze zijn aandoeningen/ziekte/beperkingen zijn te meten met de EasyROM app en vallen onder de domeinen uit het conceptueel model (Mentale gezondheid, Lichamelijke gezondheid en Sociale gezondheid).

Voor elk domein zijn alle bestaande Patient-Reported Outcome Measures (PROMs) verzameld en bestudeerd en daarvan zijn de beste vragen geselecteerd en in de item banken gestopt, of zijn nieuwe vragen geschreven. Deze vragen zijn gestandaardiseerd (wat betreft terugvraag-periode, antwoordcategorieën, grammaticale structuur, leesniveau) en uitgebreid getest bij verschillende patiëntengroepen

De PROMIS item banken meten goed gedefinieerde constructen in 1 dimensie, zoals vermoeidheid, depressie of lichamelijk functioneren. Veel van de huidige vragenlijsten meten meerdere constructen door elkaar in lijst en daarom zijn die scores minder makkelijk interpreteerbaar, los dat ze ook nog eens via een arbitraire ordinale schaal gemeten worden. Dit soort schalen, waarin meerdere constructen in 1 lijst uitgevraagd worden zijn ook nog eens niet met elkaar te vergelijken

De EasyROM app vragenlijsten zijn gemaakt met State of the art statistische en methodologische technieken

Dan moeten we het hebben over de statistische onderbouwing van PROMIS IRT-CAT vragenlijsten. De scores die uit de EasyROM app komen, zijn T-Scores en zijn gemaakt op basis van moderne statistische technieken (Item Response Theorie (IRT) modellen). IRT is een verzameling van moderne technieken voor het bepalen van eigenschappen van vragen. Het belangrijkste kenmerk van IRT modellen is dat deze modellen alle vragen in een vragenlijst kunnen sorteren op hun moeilijkheidsgraad. Als voorbeeld is dus het uitvragen van een patiënt over zijn capaciteiten op een meetmoment. Als de capaciteit hoger is/verbeterd is, dan is de behandelwijze effectief, precies zoals een behandelaar een inschatting doet van de capaciteit door vragen te stellen, zoals het steeds verfijnder vragen naar capaciteit: “Kan je 10/5/1 kilometer wandelen zonder moeite?”, of “Kan je een volle fles sap oppakken en een glas inschenken?”. Het antwoord zegt iets over de capaciteit en het kunnen van een patiënt. Nou dit proces is dus met EasyROM app en de PROMIS vragenlijsten computergestuurd in een mobiele smartphone app en een meting duurt gemiddeld 45 seconden.

Maar het stopt niet daarbij. Er zijn nog verschillende voordelen van PROMIS, die samengaan met deze technieken. Zo kan de patiënt in de EasyROM app, direct zien welke activiteiten (nog) wel kan en welke niet, zonder alle activiteiten uit te vragen.

Een laatste voordeel van het gebruik van IRT modellen is dat er een T-score op interval niveau gescoord wordt, oftewel: de afstanden tussen de scores even groot zijn. De huidige PROMs zijn gebaseerd op een verouderde theorie (Classic Test Theory (CTT)/Klassieke Test Theorie (KTT)) scoren op ordinale schalen, waarbij de afstanden tussen de scores niet even groot zijn. Het is dit verschil, dat het mogelijk maakt om T-scores met elkaar te vergelijken en te interpreteren, met meer power bij statistische berekeningen, dit in tegenstelling tot de huidige CTT vragenlijsten, zoals de EQ-5d en de BDI-II.

De EasyROM app gebruikt vragenlijsten uit een dynamisch en flexibel systeem

De gebruikte vragenlijsten zijn computergestuurd via een computeralgoritme en zodoende is het hele systeem dynamisch en flexibel.Dynamisch systeem in de zin dat de collectie van vragen (de item bank, 1 vraag noemt men een item) steeds kan worden bijgesteld en uitgebreid. Er kunnen makkelijk nieuwe items aan item banken worden toegevoegd, zonder de interpretatie van de scores hierdoor veranderd.

Het dynamisch karakter van PROMIS biedt ook de mogelijkheid om zelf short forms samen te stellen op basis van relevante vragen uit item banken voor een bepaalde populatie, waarbij de scores toch altijd vergelijkbaar zijn met de andere PROMIS instrumenten.

 

Wetenchappelijke bronnen:

Hieronder staat de links naar de wetenchappelijke bronnen, waarop PROMIS is gebaseerd. Het vragensysteem wat EasyROM gebruikt is sinds 2004 actief als Patient Reported Outcome Monitoring systeem in Amerika en veroverd de hele wereld in steeds sneller wordend tempo:

Gepubliceerde artikelen via Dutch Flemish PROMIS Group:

http://dutchflemishpromis.nl/publicaties_21_24.html

Gepubliceerde artikelen via PROMIS Health Measures USA

http://www.healthmeasures.net/explore-measurement-systems/promis/measure-development-research/publications