Kwaliteit- en Integriteitsmodel ZorgInitiatieven (KIMZI)

Kwaliteit Gezondheidszorg volgens Patiënten

Het KIMZI model staat voor: Kwaliteit- en IntegriteitsModel ZorgIntiatieven. Dit model moet een soort meting geven over de degelijkheid, en betrouwbaarheid van ZorgInitatieven. De uitkomsten van dit model kunnen gebruikt worden om een beeld te krijgen over de vele zorginitiatieven die er opgeworpen worden.

KIMZI bestaat uit de volgende indicatoren, grotendeels geïnspireerd volgens Informatiebeveiligingsnormen bepaald:

1. Welk bedrijf is de intiatiefnemer?
2. Welke mensen zitten achter het initiatief?
2a. Wat is hun achtergrond?
2b. Wat zijn hun beweegredenen?
3. Wat is de missie en doelen van het initiatief?
3a. Wat is de definitie van Kwaliteit volgens het intiatief?
3b. Hoe is de invulling van de kwaliteitsdefinitie ingevuld?
4. Wat zijn de activiteiten om dat (3) te behalen?
5. Welke informatie over het initiatief is beschikbaar?
6. Wat is het verdienmodel?
7. wie zijn de sponsors?

Zoals de disclaimer verteld, dit model is verre van compleet, maar zal in eerste instantie wel de integriteit en de kwaliteit kunnen meten. Als er iemand een indicator wil toevoegen of wijzigen, mail ze dan naar info (apekringel) kgvp.nl of via het contactformulier, wij zullen de reacties screenen en bij geloofwaardigheid plaatsen. Vergeet niet te vermelden het hoe en waarom en de definities in acht te nemen, die wij hanteren voor het opstellen van indicatoren. De definities voor het opstellen van indicatoren in dit model zijn deze:

Beschikbaarheid bevat de garanties voor het afgesproken niveau van dienstverlening gericht op de beschikbaarheid van de dienst op de afgesproken momenten (bedrijfsduur, waarbij rekening wordt gehouden met uitvalstijden, storingen en incidenten). Kenmerken van beschikbaarheid zijn tijdigheid, continuïteit en robuustheid.

Integriteit geeft de mate aan waarin de informatie actueel en correct is. Kenmerken zijn juistheid, volledigheid en geautoriseerdheid van de transacties.

Vertrouwelijkheid is het kwaliteitsbegrip waaronder privacybescherming maar ook de exclusiviteit van informatie gevangen kan worden. Het waarborgt dat alleen geautoriseerden toegang krijgen en dat informatie niet kan uitlekken.