Filosofie en Ethiek in de zorg

Kwaliteit Gezondheidszorg volgens Patiënten

Twee eeuwenoude gedachtenstromingen die reeds ontelbare voor- en tegenstanders en discussies hebben opgeleverd. Stichting KGVP doet onderzoek naar de filosofische en ethische kant van de zorg en doet dit in het licht van economische overwegingen en trends zoals de marktwerking in de zorg (sedert 2006)

KGVP zou willen stellen dat heel veel zaken besloten en geregeld worden met een zwaarwegende (bedrijfs)economische factor. De stichting zoekt naar bewijs voor deze stelling.

De conclusie uit het onderzoek zou moeten aantonen dat de voorgenomen zorgkwaliteitsverhoging door meer marktwerking in de zorg niet zo 1-2-3 gerealiseerd kan worden. De patiënt is hier dan per definitie de dupe van, want immers, de patiënt ondergaat lijfelijk de gevolgen van beslissingen en keuzes.

Geef een antwoord