Donaties / Steun ons

Kwaliteit Gezondheidszorg volgens Patiënten

Ziektes zijn het grootste onrecht wat wordt aangedaan

Daarom zoekt de KGVP altijd naar wegen en oplossingen om dat onrecht tegen te gaan of te stoppen. Dit kunnen wij helaas niet alleen, daar hebben wij uw hulp voor nodig.

De Stichting KGVP staat voor Kwaliteit in de Gezondheidszorg volgens Patiënten. Wij zijn opgericht om inzicht te geven aan de warboel die de gezondheidszorg heet.

Hiervoor doen wij (wetenschappelijk) onderzoek, geven praktische tips en zetten initiatieven op om ons doel te bereiken.

Dit kost niet alleen tijd, maar ook geld. Geld dat wij niet halen uit de subsidiepot van de overheid, niet van sponsors die tegenstrijdige belangen hebben in strijd met ons doel.

Dus als u ons doel wilt steunen, zet uw donatie dan op bankrekeningnummer: NL17RABO 0145.2677.25 t.n.v. ST. KGVP (Rabobank). Heel erg bedankt voor uw gulle gift.

Donaties:

Recentelijk is een donatie aan KGVP gedaan in de vorm van Geneeskunde studieboeken door drs. F. de Haan (Psychiater i.o.) uit Delft, waarvoor dank!