Category: Opinie

Kwaliteit Gezondheidszorg volgens Patiënten

De zorg, heeft zelf heel veel zorgen….

Een levendige discussie onder zorgautomatiseerders, medisch informatiekundigen, beleidsmakers en artsen vorige week brachten een tal van onderwerpen aan het voetlicht. Een avond waarvan uiteindelijk het gevoel niet kon ontgaan dat de Zorg zelf een behoorlijk zorgenkindje is. Een paar onderwerpen die die avond de revue gepasseerd hebben: . De patiënt die volgens de arts weinig…
Read more


16/01/2011 0

KIMZI vs. Dr. Yep

Het zorginitiatief Dr. Yep is afgezet tegen het KIMZI kwaliteitsmodel van de KGVP. Lees in dit kritische artikel de onderzoeksresultaten en discussieer mee!


21/11/2010 0

Opofferen voor een groter doel

Een artikel over hetgeen patiënten, ex-patiënten en familieleden allemaal doen voor, tijdens en na de confrontatie met een ziekte of aandoening.


07/10/2010 0

Hoe je het wendt of keert: artsen zijn uitvoerders.

Klussers aan je lichaam, net als een aannemer iets aan een huis kan repareren of verbeteren, kan een arts dit ook doen aan je lichaam. Artsen worden wel geacht de leiding te nemen in een behandeling en zijn eindverantwoordelijk voor de resultaten van de behandeling. Dus in dat opzicht is het niet zomaar een functie,…
Read more


16/09/2010 0