Category: Onderzoek en Ontwikkeling

Kwaliteit Gezondheidszorg volgens Patiënten

Nieuwe website

Een tijdje terug heeeft Stichting KGVP in samenwerking met TWS Internetbureau een website opgezet om ouders over kinderziektes te informeren: www.ziekkind.com. Dit is een groot succes gebleken, gezien het aantal dagelijkse bezoekers. Daarom hebben we als stihting besloten dit ook voor mensen ouder dan 12 jaar te doen. De website heet www.ziekig.nl en zal zich…
Read more


13/07/2011 0

De zorg, heeft zelf heel veel zorgen….

Een levendige discussie onder zorgautomatiseerders, medisch informatiekundigen, beleidsmakers en artsen vorige week brachten een tal van onderwerpen aan het voetlicht. Een avond waarvan uiteindelijk het gevoel niet kon ontgaan dat de Zorg zelf een behoorlijk zorgenkindje is. Een paar onderwerpen die die avond de revue gepasseerd hebben: . De patiënt die volgens de arts weinig…
Read more


16/01/2011 0

KIMZI vs. Dr. Yep

Het zorginitiatief Dr. Yep is afgezet tegen het KIMZI kwaliteitsmodel van de KGVP. Lees in dit kritische artikel de onderzoeksresultaten en discussieer mee!


21/11/2010 0

Hoe Evidence Based Medicine is Evidence Based Medicine eigenlijk?

Evidence Based Medicine (EBM), de heilige graal in de geneeskunde wordt door de KGVP onder het licht gehouden. Een onderzoek, resultaten en bevindingen zijn de uitkomst, beschreven in dit artikel.


20/10/2010 0

Opofferen voor een groter doel

Een artikel over hetgeen patiënten, ex-patiënten en familieleden allemaal doen voor, tijdens en na de confrontatie met een ziekte of aandoening.


07/10/2010 0

Betere behandeling door betere informatie

Onbekend maakt onbemind. Een gezegde dat geldt voor bijna alle dingen in het leven. Als we een beslissing moeten nemen of als we ergens onze mening over moeten geven. Koppel dat gezegde met een medische behandeling die je moet ondergaan, bijvoorbeeld een wortelkanaalbehandeling of een verstandskiesoperatie bij de orthodontist. Bij elke medische handeling aan je…
Read more


14/09/2010 0

De partijdigheid van het Sint-Janskruid

Een korte literatuurstudie naar het fenomeen van Publication Bias oftewel Publicatie Partijdigheid (PP) bij klinische studies en medisch onderzoek. Onderzocht is naar wat PP is en wat voor gevolgen dit zou kunnen hebben.


13/09/2010 0

Kwaliteitskaders in de zorg

Elke koepelorganisatie of belangenvereniging heeft ondertussen wel een eigen visie op de kwaliteit gekregen, maar de stichting KGVP heeft na een verkennend onderzoek vastgesteld dat er weinig samenhang of afstemming is gepleegd bij het opstellen ervan. Daarom is het de noodzaak om daar iets aan te veranderen, voor de patiënten, voor ons.


03/09/2010 0

De patiënt becijferd de zorg (op verkeerde gronden).

De trend van de geef-je-mening-over-de-zorg-websites neemt in Nederland grote vormen aan, maar vergeet hierbij een bepaald fenomeen in hun uitvoering. De KGVP legt dit fenomeen bloot en brengt het in perspectief.


03/09/2010 0

Publicatie voorkeur door sponsoring

Het onderbuikgevoel dat onderzoeken, klinische studies, beïnvloed worden door de betaler van dat onderzoek, gaf onderzoekers genoeg vermoeden om het te onderzoeken.


02/09/2010 0