Category: Filosofie en ethiek

Kwaliteit Gezondheidszorg volgens Patiënten

Wie levert de zorg zoals het bedoeld is?

Tijdens het doen naar het grootschalige onderzoek tussen de diverse kwaliteitsmanifesten, aanbevelingen, indicatoren en -tig talloze andere documenten/resultaten, kon de gedachte mij niet ontkruipen dat er heel veel om de hete brij heen gepraat wordt als het ware. De hete brij is het aanpakken van de problemen in ons eigen land m.b.t. zorg. Artsen gaan…
Read more


03/12/2010 0

KIMZI vs. Dr. Yep

Het zorginitiatief Dr. Yep is afgezet tegen het KIMZI kwaliteitsmodel van de KGVP. Lees in dit kritische artikel de onderzoeksresultaten en discussieer mee!


21/11/2010 0

Hoe Evidence Based Medicine is Evidence Based Medicine eigenlijk?

Evidence Based Medicine (EBM), de heilige graal in de geneeskunde wordt door de KGVP onder het licht gehouden. Een onderzoek, resultaten en bevindingen zijn de uitkomst, beschreven in dit artikel.


20/10/2010 0

Opofferen voor een groter doel

Een artikel over hetgeen patiënten, ex-patiënten en familieleden allemaal doen voor, tijdens en na de confrontatie met een ziekte of aandoening.


07/10/2010 0

Hoe je het wendt of keert: artsen zijn uitvoerders.

Klussers aan je lichaam, net als een aannemer iets aan een huis kan repareren of verbeteren, kan een arts dit ook doen aan je lichaam. Artsen worden wel geacht de leiding te nemen in een behandeling en zijn eindverantwoordelijk voor de resultaten van de behandeling. Dus in dat opzicht is het niet zomaar een functie,…
Read more


16/09/2010 0

De partijdigheid van het Sint-Janskruid

Een korte literatuurstudie naar het fenomeen van Publication Bias oftewel Publicatie Partijdigheid (PP) bij klinische studies en medisch onderzoek. Onderzocht is naar wat PP is en wat voor gevolgen dit zou kunnen hebben.


13/09/2010 0

Publicatie voorkeur door sponsoring

Het onderbuikgevoel dat onderzoeken, klinische studies, beïnvloed worden door de betaler van dat onderzoek, gaf onderzoekers genoeg vermoeden om het te onderzoeken.


02/09/2010 0