Wie levert de zorg zoals het bedoeld is?

Tijdens het doen naar het grootschalige onderzoek tussen de diverse kwaliteitsmanifesten, aanbevelingen, indicatoren en -tig talloze andere documenten/resultaten, kon de gedachte mij niet ontkruipen dat er heel veel om de hete brij heen gepraat wordt als het ware. De hete brij is het aanpakken van de problemen in ons eigen land m.b.t. zorg. Artsen gaan…
Read more


3 December 2010 0