Author: onderzoeksredactie

Kwaliteit Gezondheidszorg volgens Patiënten

Farmacie bedrijven sluiten hun Facebook pagina’s

De situatie De Washington Post heeft net een artikel gepubliceerd over het feit dat Farmacie bedrijven hun Facebook pagina’s sluiten. De aanleiding Het is zo dat recentelijk Facebook de gebruiksvoorwaarden heeft aangepast en daarmee enkele privileges heeft teruggedraaid, met mogelijk nadelige gevolgen voor bedrijven, in dit geval dus farmaciebedrijven. Volgens het artikel in de WP…
Read more


13/08/2011 0

Nieuwe website

Een tijdje terug heeeft Stichting KGVP in samenwerking met TWS Internetbureau een website opgezet om ouders over kinderziektes te informeren: www.ziekkind.com. Dit is een groot succes gebleken, gezien het aantal dagelijkse bezoekers. Daarom hebben we als stihting besloten dit ook voor mensen ouder dan 12 jaar te doen. De website heet www.ziekig.nl en zal zich…
Read more


13/07/2011 0

Vanaf 2012 is uw tandartsrekening duidelijk en transparant

NZa maakt nieuwe prestatiebeschrijvingen mondzorg bekend Iedereen die bij de tandarts is geweest, kan straks op de rekening in heldere taal zien wat hij betaalt voor welke behandeling. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft een conceptlijst met nieuwe prestatiebeschrijvingen gepubliceerd, waar tandartsen in 2012 mee gaan werken als de prijzen worden vrijgegeven. De codes en beschrijvingen op…
Read more


05/07/2011 0

De zorg, heeft zelf heel veel zorgen….

Een levendige discussie onder zorgautomatiseerders, medisch informatiekundigen, beleidsmakers en artsen vorige week brachten een tal van onderwerpen aan het voetlicht. Een avond waarvan uiteindelijk het gevoel niet kon ontgaan dat de Zorg zelf een behoorlijk zorgenkindje is. Een paar onderwerpen die die avond de revue gepasseerd hebben: . De patiënt die volgens de arts weinig…
Read more


16/01/2011 0

KIMZI vs. Dr. Yep

Het zorginitiatief Dr. Yep is afgezet tegen het KIMZI kwaliteitsmodel van de KGVP. Lees in dit kritische artikel de onderzoeksresultaten en discussieer mee!


21/11/2010 0

Hoe Evidence Based Medicine is Evidence Based Medicine eigenlijk?

Evidence Based Medicine (EBM), de heilige graal in de geneeskunde wordt door de KGVP onder het licht gehouden. Een onderzoek, resultaten en bevindingen zijn de uitkomst, beschreven in dit artikel.


20/10/2010 0

Opofferen voor een groter doel

Een artikel over hetgeen patiënten, ex-patiënten en familieleden allemaal doen voor, tijdens en na de confrontatie met een ziekte of aandoening.


07/10/2010 0

Hoe je het wendt of keert: artsen zijn uitvoerders.

Klussers aan je lichaam, net als een aannemer iets aan een huis kan repareren of verbeteren, kan een arts dit ook doen aan je lichaam. Artsen worden wel geacht de leiding te nemen in een behandeling en zijn eindverantwoordelijk voor de resultaten van de behandeling. Dus in dat opzicht is het niet zomaar een functie,…
Read more


16/09/2010 0

Betere behandeling door betere informatie

Onbekend maakt onbemind. Een gezegde dat geldt voor bijna alle dingen in het leven. Als we een beslissing moeten nemen of als we ergens onze mening over moeten geven. Koppel dat gezegde met een medische behandeling die je moet ondergaan, bijvoorbeeld een wortelkanaalbehandeling of een verstandskiesoperatie bij de orthodontist. Bij elke medische handeling aan je…
Read more


14/09/2010 0

De partijdigheid van het Sint-Janskruid

Een korte literatuurstudie naar het fenomeen van Publication Bias oftewel Publicatie Partijdigheid (PP) bij klinische studies en medisch onderzoek. Onderzocht is naar wat PP is en wat voor gevolgen dit zou kunnen hebben.


13/09/2010 0