Over KGVP

Kwaliteit Gezondheidszorg volgens Patiënten

Inleiding:

De gezondheidszorg in Nederland. Het is een onderwerp dat vele gezichten kent. Een onderwerp dat ieder mens aangaat. Het is boeiend, het is spannend, het is taboe, het is soms triest, we willen er graag over praten, met overgave, met passie, met doorzetting, met moed en kracht.

Maar waar wij het allemaal over eens zijn. We willen vooral dat het GOED is. De zorg moet goed zijn. Maar wat is dan goed? Wie bepaalt wat goed is? Wie heeft de kennis en de kunde daarover? Wie is in staat dat te beoordelen?

1 ding is zeker, wij allen, weten donders goed wanneer de zorg slecht is. En dat willen we graag vertellen ook! Ook de media, de tv-maatschappijen, journalisten, noem maar op, spelen daar dan graag op in. En dan vaak ook met een intrigerende en dramatische ondertoon. Er zijn legio voorbeelden, zoals: AVRO’s TV programma Medische Missers, Zembla, Reporter, EenVandaag. Allemaal mediavoorbeelden, die de patiënt vertellen hoe slecht de gegeven zorg wel niet is.

Maar goed, niet alleen de media speelt erop in. Ook burgerinitiatieven zijn er genoeg om te noemen. Talloze Websites en fora, helemaal gewijd aan medische fouten. Burgers zoals u en ik, die, helaas, het slachtoffer zijn geworden van een medische handeling die verkeerd is afgelopen met soms desastreuze gevolgen. Geen wonder dat dit zo’n emotioneel onderwerp kan zijn.

De Nederlandse overheid speelt ook in op die medische missers, door een zwarte lijst met geschorste of onder tuchtcommissie staande, medische beroepsbeoefenaars, al zij het erg magertjes en met enige terughoudendheid.

De naam van de stichting KGVP

De naam staat voor Kwaliteit van de Gezondheidszorg Volgens de Patiënten. Een naam die heel bewust is gekozen om de boodschap in 1 keer duidelijk te maken. De patiënt weet donders goed of de zorg die men krijgt goed is of niet, om wat voor reden dan ook. Dit is in onze mening pas ècht patiëntgericht kijken naar de zorg, vandaar ook de naam.

De missie van de stichting KGVP

Het is onze missie om de gezondheidszorg als sector een niveau hoger te tillen, waarin de patiënt niet langer het lijdend voorwerp is tijdens zijn behandeling, maar een concrete en structurele bijdrage kan leveren aan zijn eigen behandeling.

Visie van de stichting

Wij zien voor ons dat de missie alleen kan slagen als de patiënt een gelijkwaardige en essentiëele rol gaat spelen in de zorgketen.

Wij zien voor ons een gezondheidszorg waarin de patiënt ècht centraal staat, en niet alleen de arts, de zorgverzekeraar, de zorgverlener, de overheid en het bedrijfsleven.

De patiënt is nog teveel een entiteit, die moet alles ondergaan, maar waarbij alle activiteiten rondom diezelfde entiteit gaan, dus heeft die recht op een stem, een rol die recht doet aan het bestaansrecht van de hele sector.

Strategie van de stichting

In de inleiding stond al: “We willen gewoon dat de zorg goed is!”. En met die gedachte is het idee van de stichting geboren. Het doel is dat de patiënt de mogelijkheid krijgt om te kunnen bepalen of de kwaliteit goed is of niet. Met die mogelijkheid creeër je een stem die gericht is naar de gehele sector.

De visie kunnen we bereiken door hoogwaardige inhoudelijke kennis van de zorg uit de praktijk, van mensen die echt de zorg zelf leveren, te confronteren met de allermodernste ICT technologiëen. We bekijken de mogelijkheden vanuit een medische, informatiekundige, economische, bedrijfskundige, ethische, technische en ervaringsdeskundige hoek om zo tot een optimaal middel te komen om onze doelen te bereiken.