KIMZI vs. Dr. Yep

Kwaliteit Gezondheidszorg volgens Patiënten

KIMZI vs. Dr. Yep

21 November 2010 Artikelen Filosofie en ethiek Nieuwsberichten Onderzoek en Ontwikkeling Opinie Trends 0

KGVP is nu wel eens benieuwd wat er op internet te verkrijgen valt over dit initiatief en legt het tegen de KIMZI lat. Wat we willen onderzoeken in hoeverre dit initiatief beschouwd kan worden als een commercieel handeltje of een daadwerkelijke bijdrage levert aan verbetering van de zorg, in enige vorm en op enig niveau dan ook. Er is niks mis met commercie en winstbejag, iedereen moet een boterham verdienen, maar wees er dan wel eerlijk en open over, vooral in de gezondheidszorg. Dit artikel geeft u het resultaat.

1. Welk bedrijf is de intiatiefnemer?

Stichting KGVP werd geättendeerd op de lancering van het nieuwste zorginitiatief dr. Yep. Dit initiatief is gelanceerd door de Zorggeverij B.V. Een B.V. die zichzelf kwalificeert als volgt:

De Zorggeverij is een jonge onafhankelijke uitgeverij, actief binnen het speelveld van de reguliere en commerciële gezondheidszorg. Met een focus op de consument die goed geïnformeerd wil zijn. Gedreven door kwaliteit, transparantie en heldere communicatie.

Dit wil KGVP wel eens zien, dus gaan we op onderzoek uit en daarvoor gebruiken we het KIMZI Model.

2. Welke mensen zitten achter het initiatief?

Uit het persbericht blijkt dat drie mannen de zorggeverij opgericht hebben: Arjan Dokter (what’s in a name), John Lebbink en Ronald Hofstede. Dit zijn respectievelijk de Commercieel directeur, Neuroloog/eindredacteur en de algemeen directeur. Ok, tot zover de officiële berichtgeving. Tijd voor een klein onderzoekje, en we zoeken naar zoveel mogelijk informatie op internet en we gaan eerst naar linkedin, Dé website voor de hardwerkende professional.

2a. Wat is hun achtergrond?

We beginnen bij Arjan Dokter en zijn  samenvatting en specialiteiten zijn:

Summary
Ervaring met commerciële trajecten op het gebied van (arbo) zorg en innovatie. Van marktonderzoek, sales projecten tot het bouwen van distributie netwerken.

Specialties
Commercie: franchising, zorg en dienstverlenende organisaties;
Projecten binnen gezondheidsmanagement;
Consultancy: verzuim en re-integratie.

Arjan’s CV vana 1996, levert ons deze functies op: Rayon manager (GlaxoSmithKline), Key account manager (Pharmacia), Commercieel manager (TIGRA Beheer BV), Eigenaar en commercieel directeur (Wibbens Arbeidskundig advies B.V.), Eigenaar en commercieel directeur (Zorggeverij BV). De functies zeggen ons dat het hier gaat om een commercieële meneer met grote affiniteit met de zorg.

Over naar John Lebbink: Director (Bonifatius Headache Centre), Neurology consultant (Netherlands Headache Centre), Neurology consultant (Zorggroep Pasana), Editor (Zorggeverij BV). Geen samenvatting of specialiteiten bekend op LinkedIn, maar gezien zijn functies is het wel vrij duidelijk. Dit is een bonafide neuroloog, met een ondernemend hart.

En als laatste Ronald Hofstede: Bestuurskundige onderzoeksopdrachten (Erasmus Universiteit), Systeemontwerper/programmeur (DP Finance), Projectleider/ontwerper (FBTO Verzekeringen), Managing director (RDMG Uitgeverij), Managing director (Zorggeverij). Een BI-er, een bestuurskundige, een programmeur.

Dit team klinkt als een hele goede samenstelling zo bekeken. Ervaring met uitgeven, inhoudelijke zorgkennis en alledrie ondernemers. Dit moet een topcombinatie zijn voor het uitgeven van hele mooie producten. We gaan verder met KIMZI:

2b. Wat zijn hun beweegredenen?
Dit kunnen we nu nog niet bepalen, maar wat LinkedIn zegt is het volgende:

De Zorggeverij is een jonge onafhankelijke uitgeverij, actief binnen het speelveld van de reguliere en commerciële gezondheidszorg. Met een focus op de zorgconsument die goed geïnformeerd wil zijn. Gedreven door kwaliteit, transparantie en heldere communicatie.

Klinkt duidelijk en wat op de Dr. Yep website staat klinkt ook duidelijk.

Dr. Yep is uw onafhankelijke adviseur binnen de gezondheidszorg. Dr. Yep wil kwaliteit van zorg stimuleren. Door u zo goed mogelijk te informeren over gezondheid, ziekte en de gezondheidszorg. Maar ook door kwaliteit van zorginstellingen en zorgaanbieders inzichtelijk te maken.

Voorop staat dat Nederland een goede gezondheidszorg heeft. Dr. Yep wil vooral een positieve bijdrage leveren aan uw zoektocht naar betrouwbare informatie naar de beste zorg. Voor u of mensen in uw omgeving.

Kortom een positief en duidelijk verhaal, maar dat zal KGVP verifiëren en napluizen bij de Zorggeverij zelf zodra dit artikel gepubliceerd is.

3. Wat is de missie en doelen van het initiatief?
Hier komen we in wat gevaarlijk vaarwater, want de volgende woorden zijn arbitrair en zonder ruggespraak is dit niet te controleren. Wat wel is op te maken is dat de Zorggeverij een B.V. is, een Besloten Vennootschap, en geen stichting. Een B.V. impliceert dat er winst gemaakt mag worden en dat deze winst niet ten goede hoeft te komen aan een ideëel of sociaal doel, in tegenstelling tot een stichting, die dat wél moet doen. (Bron: Kamer van Koophandel). Leggen we deze ondernemingsvorm naast de achtergrond van de vennoten, dan is de waarschijnlijkheid dat dit een commercieel en winstzoekend bedrijf is een zeer grote. Maar dit zullen we nog nagaan bij de mensen zelf.

3a. Wat is de definitie van Kwaliteit volgens het intiatief?
Een heel interessante en vooral inhoudelijke vraag. Een kolfje naar de hand van de KGVP. We zullen bij beantwoording van deze vraag ons richten op de kernactiviteiten en speerpunten van het Dr. Yep initiatief. Op de websites van de zorggeverij en Dr. Yep zelf is bar weinig te vinden over de methodiek, het model, de randvoorwaarden en de aannames die gebruikt worden. Iets wat een beetje in tegenspraak is met hetgeen de vennoten zeggen in hun LinkedIn profiel. Dit kunnen we min of meer vinden in de jaargids (Pagina 215), hun “Methodologische verantwoording”. Het is voor hun te pleiten dat ze dit überhaupt neerzetten, maar waarom alleen in de jaargids?Zou dit zijn om alleen maar meer exemplaren te verkopen? (Stuur ons een mail als dit niet klopt, passen we het aan). Op de pagina “Dagnieuws” van de Dr. Yep website en in het persbericht vinden we de volgende zinsnedes:

Aan Dr. Yep werken meer dan 60 medisch topspecialisten mee. Het is voor het eerst dat specialisten op deze manier medische keuze-informatie geven aan zorgconsumenten.

KGVP kan nergens vinden op welke manier ze keuze-informatie geven. Ervan uitgaande dat dit de gids en de tijdschriften zijn, dan valt nergens te achterhalen op welke wijze deze manier tot stand is gekomen en met welke motivatie. Tevens valt niet te herleiden in hoeverre, in welke mate en waarom deze medisch topspecialisten meewerken. Sterker nog, wat kwalificeert hun als een medisch topspecialist? Is dat een officieel erkende titel en door wie dan erkend, etc.. De term “topspecialist”, suggereert een bepaalde trackrecord, zoals een atleet die wereldkampioen is een topatleet genoemd kan worden. Dus daar zou KGVP graag wat meer van willen zien. U merkt het al, deze woorden zijn nogal vaag en cryptisch. Het gaat hier niet om een broodje kaas, maar over zorg en KGVP ambieert om de zorg zo goed mogelijk te maken en dat gaat erom om in ieder geval opening van zaken te geven.

Wat is het beste ‘wetenschappelijke’ dieet? En verder: ‘endoscopisch’ amandelen en rughernia’s opereren, duizeligheidklinieken, hoe en waar ooglaseren, de diverse behandelingen van kanker, wetenschappelijk bewezen ‘stop met roken’ methoden, de nieuwste kruisbandchirurgie, alle behandelmethoden bij verslaving, het kiezen van een plastisch chirurg. Zo beschrijft Dr. Yep de nieuwste inzichten en adviezen per aandoening. Dr. Yep maakt, in samenwerking met diverse partners, gebruik van beschikbare data waaronder de kwaliteitsindicatoren van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Hier wordt ons verteld dat we de nieuwste informatie krijgen voorgeschoteld en dat deze informatie komt van diverse partners. Het is jammer dat nergens, behalve op pagina 316 van de jaargids de partners staan. KGVP welke data gebruikt is en welke kwaliteitsindicatoren gebruikt zijn. de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft o.a. de basisset Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuizen (PDF Alert!) gepubliceerd en daar zouden ze uit kunnen komen. KGVP is benieuwd welke dat zijn en waarom juist die indicatoren. KGVP wil hierover meer duidelijkheid, want zo kan de patiënt (u en ik) zelf bepalen of we het eens zijn met het gebruikte informatiefilter. Transparantie zal hierbij een hele goede hulp zijn. Kortom, hier valt nog wel wat aan te werken.

Meer dan 32 aandoeningen worden in de Dr. Yep Jaargids uitvoerig beschreven. Met de Routeplanners per aandoening krijgt de consument handvatten voor het vinden van de beste behandelmethoden, de beste klinieken en de beste medische teams. Met provinciale overzichten van de ziekenhuizen en klinieken en een vergelijkend sterrensysteem voor 20 aandoeningen. Daarnaast achtergrondinformatie en resultaten van Mystery patient bezoeken aan 107 medisch specialisten. Maar ook persoonlijke ervaringen van patiënten, de Dr. Yep Top 30 Nederlandse ziekenhuizen en columns.

Een hele waslijst van zaken die de kwaliteit van de zorg zouden moeten verbeteren volgens Dr. Yep/Zorggeverij en meer transparantie en heldere communicatie. Over het laatste kunnen we het eens zijn. De jaargids ziet er heel goed uit, heel veel informatie, normale mensentaal, gecombineerd met medische termen, die daar waar nodig is, voldoende goed worden uitgelegd, kan beter, maar de afweging tussen een medisch boek en de toegankelijkheid/laagdrempeligheid is een afweging die gemaakt moet worden.

De opzet om routeplanners te gebruiken om duidelijkheid te scheppen in de zorg is ook een heel mooi idee. KGVP kan zich voorstellen dat dit een speerpunt is in het hele verhaal, wat jammer is, is dat de routeplanners zo kort zijn. Meer informatie zou handig zijn, een afweging tussen aantrekkelijkheid van de gids en de verkoopbaarheid is hierbij ook een afweging.

Beoordelingen met Mystery Guests…

En de diverse betrouwbare bronnen, zoals vermeld wordt in de verantwoording. Een vage verantwoording voor iets wezenlijks. De ziekenhuizen worden gevraagd om cijfers en feiten en die worden gecontroleerd, maar door wie, en hoe? Controle kan ook gedaan worden door de buurman.

Over de Mystery Guests, terecht schrijven ze dat “deze eenmalige belevingen van patiënten uiteraard niet representatief zijn voor de kwaliteit van een specialist of ziekenhuis”, nee, natuurlijk niet. De mystery Guests komen van de B.V. Mystery Review en hebben een eigen methodiek om die bezoeken af te nemen, alleen hoe dat is gegaan is niet duidelijk.

De KWIC Methodiek van MediQuest is gebruikt voor het opstellen van de tabel met sterrenscores voor de 20 aandoeningen. Deze methodiek is volgens hen “goed onderbouwd”, klinkt in de oren van KGVP niet heel betrouwbaar, eerlijk gezegd. MediQuest is overigens een bekende partij, ook een B.V., die eigenlijk de alleenheerser is op het gebied van informatieverstrekking over zorgaanbieders. Bijna alle zorgverzkeeraars zijn klant van hun en maken gebruik van hun gegevens. KGVP is heel erg benieuwd naar de kwaliteit van hun model, welke indicatoren en de motivatie erachter. Een mailtje daarover naar hun is misschien wel op z’n plaats (actiepuntje!).

Het neusje van de Zalm: de Top 30 Nederlandse Ziekenhuizen.

Het is een ranglijst die gebaseerd is op de informele adviezen van ziekenhuisbestuurders. Daarvan is een model gemaakt met een weging van de indicatoren, die voor ons geheim is, maar waarom geheim? En op basis waarvan maakt men een afweging om de 1 zwaarder mee te wegen dan de ander?

(Tijdelijk) Eindwoord

Zo, eindelijk klaar met de 1e versie, maar ongetwijfeld komen er aanpassingen. Stuur deze op en wij passen ze aan, wanneer gegrond. KGVP heeft heel veel lof voor het initiatief, de grondgedachte is noemenswaardig en het is een mooi, leesbaar blad geworden, die 12,50 is goed besteed. Alleen  de kritiek die we erop hebben is ook niet alles. In een korte zin zouden we kunnen stellen dat dit een mooi koffietafel/wachtkamerblad is geworden met vooral heel veel ervaringen van patiënten, maar inhoudelijk kwalitatief schort het nog aan het 1 en ander. De motivatie voor het initiatief in onduidelijk en schimmig, de verklaringen hoe kwaliteit gedefinieerd is, is wazig en de hele methodiek is volgens KGVP weinig creatief en origineel. Want waarom? De patiënt zelf, is weliswaar, meegenomen in de beoordeling, maar hoe zwaarwegend is geheim, en waar gaat het nou uiteindelijk om? De patiënt, dus ga niet bestuurders, B.V.’s en andere bedrijven vragen wat het beste ziekenhuis is, maar laat de patiënt zelf beslissen. KGVP hoopt dat de weging alsnog openbaar gemaakt wordt, zo komen we tot een open en eerlijke discussie en kunnen we het samen verbeteren.

(Disclaimer: als u het niet eens is met de uitkomst, blijf dan niet boos weg, maar kom kwaad terug! En vertel wat er op uw hart ligt en dan passen we dit gewoon aan, mits gegrond en onweerlegbaar. Dus kom met bewijzen, feiten, cijfers en namen, niet met achterklap en ruggespraak, geruchten en andere arbitraire zaken. KGVP werkt open en transparant, maar ook eerlijk en rechtvaardig.)