Category: Nieuwsberichten

Kwaliteit Gezondheidszorg volgens Patiënten

Farmacie bedrijven sluiten hun Facebook pagina’s

De situatie De Washington Post heeft net een artikel gepubliceerd over het feit dat Farmacie bedrijven hun Facebook pagina’s sluiten. De aanleiding Het is zo dat recentelijk Facebook de gebruiksvoorwaarden heeft aangepast en daarmee enkele privileges heeft teruggedraaid, met mogelijk nadelige gevolgen voor bedrijven, in dit geval dus farmaciebedrijven. Volgens het artikel in de WP…
Read more


13/08/2011 0

Nieuwe website

Een tijdje terug heeeft Stichting KGVP in samenwerking met TWS Internetbureau een website opgezet om ouders over kinderziektes te informeren: www.ziekkind.com. Dit is een groot succes gebleken, gezien het aantal dagelijkse bezoekers. Daarom hebben we als stihting besloten dit ook voor mensen ouder dan 12 jaar te doen. De website heet www.ziekig.nl en zal zich…
Read more


13/07/2011 0

Vanaf 2012 is uw tandartsrekening duidelijk en transparant

NZa maakt nieuwe prestatiebeschrijvingen mondzorg bekend Iedereen die bij de tandarts is geweest, kan straks op de rekening in heldere taal zien wat hij betaalt voor welke behandeling. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft een conceptlijst met nieuwe prestatiebeschrijvingen gepubliceerd, waar tandartsen in 2012 mee gaan werken als de prijzen worden vrijgegeven. De codes en beschrijvingen op…
Read more


05/07/2011 0

Wie levert de zorg zoals het bedoeld is?

Tijdens het doen naar het grootschalige onderzoek tussen de diverse kwaliteitsmanifesten, aanbevelingen, indicatoren en -tig talloze andere documenten/resultaten, kon de gedachte mij niet ontkruipen dat er heel veel om de hete brij heen gepraat wordt als het ware. De hete brij is het aanpakken van de problemen in ons eigen land m.b.t. zorg. Artsen gaan…
Read more


03/12/2010 0

KIMZI vs. Dr. Yep

Het zorginitiatief Dr. Yep is afgezet tegen het KIMZI kwaliteitsmodel van de KGVP. Lees in dit kritische artikel de onderzoeksresultaten en discussieer mee!


21/11/2010 0

Hoe Evidence Based Medicine is Evidence Based Medicine eigenlijk?

Evidence Based Medicine (EBM), de heilige graal in de geneeskunde wordt door de KGVP onder het licht gehouden. Een onderzoek, resultaten en bevindingen zijn de uitkomst, beschreven in dit artikel.


20/10/2010 0

Betere behandeling door betere informatie

Onbekend maakt onbemind. Een gezegde dat geldt voor bijna alle dingen in het leven. Als we een beslissing moeten nemen of als we ergens onze mening over moeten geven. Koppel dat gezegde met een medische behandeling die je moet ondergaan, bijvoorbeeld een wortelkanaalbehandeling of een verstandskiesoperatie bij de orthodontist. Bij elke medische handeling aan je…
Read more


14/09/2010 0

De partijdigheid van het Sint-Janskruid

Een korte literatuurstudie naar het fenomeen van Publication Bias oftewel Publicatie Partijdigheid (PP) bij klinische studies en medisch onderzoek. Onderzocht is naar wat PP is en wat voor gevolgen dit zou kunnen hebben.


13/09/2010 0

Kwaliteitskaders in de zorg

Elke koepelorganisatie of belangenvereniging heeft ondertussen wel een eigen visie op de kwaliteit gekregen, maar de stichting KGVP heeft na een verkennend onderzoek vastgesteld dat er weinig samenhang of afstemming is gepleegd bij het opstellen ervan. Daarom is het de noodzaak om daar iets aan te veranderen, voor de patiënten, voor ons.


03/09/2010 0

De patiënt becijferd de zorg (op verkeerde gronden).

De trend van de geef-je-mening-over-de-zorg-websites neemt in Nederland grote vormen aan, maar vergeet hierbij een bepaald fenomeen in hun uitvoering. De KGVP legt dit fenomeen bloot en brengt het in perspectief.


03/09/2010 0