Blog

Kwaliteit Gezondheidszorg volgens Patiënten

De partijdigheid van het Sint-Janskruid

Een korte literatuurstudie naar het fenomeen van Publication Bias oftewel Publicatie Partijdigheid (PP) bij klinische studies en medisch onderzoek. Onderzocht is naar wat PP is en wat voor gevolgen dit zou kunnen hebben.


13/09/2010 0

Kwaliteitskaders in de zorg

Elke koepelorganisatie of belangenvereniging heeft ondertussen wel een eigen visie op de kwaliteit gekregen, maar de stichting KGVP heeft na een verkennend onderzoek vastgesteld dat er weinig samenhang of afstemming is gepleegd bij het opstellen ervan. Daarom is het de noodzaak om daar iets aan te veranderen, voor de patiënten, voor ons.


03/09/2010 0

De patiënt becijferd de zorg (op verkeerde gronden).

De trend van de geef-je-mening-over-de-zorg-websites neemt in Nederland grote vormen aan, maar vergeet hierbij een bepaald fenomeen in hun uitvoering. De KGVP legt dit fenomeen bloot en brengt het in perspectief.


03/09/2010 0

Publicatie voorkeur door sponsoring

Het onderbuikgevoel dat onderzoeken, klinische studies, beïnvloed worden door de betaler van dat onderzoek, gaf onderzoekers genoeg vermoeden om het te onderzoeken.


02/09/2010 0