Kwaliteitskaders in de zorg

Kwaliteit Gezondheidszorg volgens Patiënten

Kwaliteitskaders in de zorg

03/09/2010 ICT in de zorg Nieuwsberichten Onderzoek en Ontwikkeling 0

Een verkennend bureauonderzoek naar de kwaliteit van de gezondheidszorg, gaf ons een heel gemengd beeld. En dat kwam voornamelijk op het feit dat er niet één samenhangend, alomvattende visie is over de zorg.

Als we kijken naar de grote partijen. NPCF, NIVEL, KNVM, KNMP, KNMG, LAD, LHV dan zien we allemaal een eigen beeld van de visie over kwaliteit.

De KGVP is een stichting opgericht speciaal om transparantie en inzicht te geven in de Zorg. De patiënt betrekken wij hierbij om een mening en oordeel te geven over de resultaten hiervan. Dit wordt bereikt door dit onderzoek uit te breiden en zo uitputtend mogelijk een overzicht te geven van de kaders, de overlap en de uitzonderingen. Met deze kennis kunnen we een beeld geven van de kwaliteitskaders die er momenteel rondzwerven.

Binnen de KGVP hebben we kennis op het gebied van informatiekunde, ICT, Bedrijfseconomie, Filosofie & Ethiek, Bedrijfskunde, Recht, Geneeskunde, Ervaringsdeskundigheid en Geestelijke Gezondheidszorg. Deze vlakken zullen een licht schijnen op hetgeen er gaande is.