Month: September 2010

Kwaliteit Gezondheidszorg volgens Patiënten

Hoe je het wendt of keert: artsen zijn uitvoerders.

Klussers aan je lichaam, net als een aannemer iets aan een huis kan repareren of verbeteren, kan een arts dit ook doen aan je lichaam. Artsen worden wel geacht de leiding te nemen in een behandeling en zijn eindverantwoordelijk voor de resultaten van de behandeling. Dus in dat opzicht is het niet zomaar een functie,…
Read more


16/09/2010 0

Betere behandeling door betere informatie

Onbekend maakt onbemind. Een gezegde dat geldt voor bijna alle dingen in het leven. Als we een beslissing moeten nemen of als we ergens onze mening over moeten geven. Koppel dat gezegde met een medische behandeling die je moet ondergaan, bijvoorbeeld een wortelkanaalbehandeling of een verstandskiesoperatie bij de orthodontist. Bij elke medische handeling aan je…
Read more


14/09/2010 0

De partijdigheid van het Sint-Janskruid

Een korte literatuurstudie naar het fenomeen van Publication Bias oftewel Publicatie Partijdigheid (PP) bij klinische studies en medisch onderzoek. Onderzocht is naar wat PP is en wat voor gevolgen dit zou kunnen hebben.


13/09/2010 0

Kwaliteitskaders in de zorg

Elke koepelorganisatie of belangenvereniging heeft ondertussen wel een eigen visie op de kwaliteit gekregen, maar de stichting KGVP heeft na een verkennend onderzoek vastgesteld dat er weinig samenhang of afstemming is gepleegd bij het opstellen ervan. Daarom is het de noodzaak om daar iets aan te veranderen, voor de patiënten, voor ons.


03/09/2010 0

De patiënt becijferd de zorg (op verkeerde gronden).

De trend van de geef-je-mening-over-de-zorg-websites neemt in Nederland grote vormen aan, maar vergeet hierbij een bepaald fenomeen in hun uitvoering. De KGVP legt dit fenomeen bloot en brengt het in perspectief.


03/09/2010 0

Publicatie voorkeur door sponsoring

Het onderbuikgevoel dat onderzoeken, klinische studies, beïnvloed worden door de betaler van dat onderzoek, gaf onderzoekers genoeg vermoeden om het te onderzoeken.


02/09/2010 0